چهارشنبه 21 بهمن 1394
سعادت بشر در کوشش و عمل است.(استاد مطهری)
دسته بندی ها
بنر
تازه های راننده - استخدام
به تعدادی راننده با خودرو ٩٠ به بالا جهت کاردرتاکسی سرویس ترجیحا دوگانه سوز ٠٩١٣٣٠١٢٢١٢ تماس ١٣-٨ و ٢٢ - ١٨ ... 1394/11/20
راننده با وانت جهت پخش آرایشی ،بهداشتی حقوق١/٥٠٠میلیون+ بیمه کامل ٣٣٣١٠٤٥٣ ت ت ا م ... 1394/11/19
تاکسی آبشار به تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا نیازمندیم ٠٩٣٣٥١٣٤٦٠٦ ... 1394/11/19
به تعدادی راننده با خودرو ٩٠ به بالا جهت کاردرتاکسی سرویس ترجیحا دوگانه سوز ٠٩١٣٣٠١٢٢١٢ تماس ١٣-٨ و ٢٢ - ١٨ ... 1394/11/18
راننده جوان با گواهینامه جهت کاردرشیرینی فروشی نیازمندیم ٣٢٦٤٥٩٧٥ ت ت م ... 1394/11/18
تاکسی آبشار به تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا نیازمندیم ٠٩٣٣٥١٣٤٦٠٤ ... 1394/11/17
به یک راننده روزمزد کار با کامیونت و گواهینامه پایه ٢قدیم با ضمانت جهت پخش موادغذایی ٠٩١٣١٨٨١٩٩٠ ت ت م ... 1394/11/17
راننده با وانت جهت پخش آرایشی ،بهداشتی حقوق١/٥٠٠میلیون+ بیمه کامل ٣٣٣١٠٤٥٣ ت ت ا م ... 1394/11/17
تاکسی تلفنی تعدادی راننده با خودرو مدل ٨٨ به بالا محدوده باغ غدیر بزرگمهر، جی ٠٩١٣٣٢٨٩٣١١ ... 1394/11/14
تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا تمام وقت و نیمه وقت جهت کاردرآژانس ٠٩١٣٣٦٩٤٩٧٤ ١٤-٣٥٥٩٢٥١٣ ... 1394/11/14