يكشنبه 02 آذر 1393
تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است . (کورش کبیر)
بنر
تازه های راننده - استخدام
استخدام راننده به همراه خودرو جهت سرویس مدارس تماس همه روزه: ١٤-٨ ٣٧٨٠٠٥١٤-٣٧٨١٤٩٨٤ ... 1393/09/01
پخش میامی راننده و نیسان یخچالدار ٣٢٧٣٦٦٥٩ ٠٩١٣٨٩٤٢٧١٨ ... 1393/08/29
تعدادی وانت پیکان چادرداربا راننده مدل ٨٧ به بالا نیازمندیم ٣٥٢٥١٤٨٠ ت ت ا م ... 1393/08/29
تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت کاردرتاکسی سرویس با کمیسیون ١٥٪ +بیمه محدوده ملک شهر ٠٩١٣٨٢٠١٢٠٠ ... 1393/08/29
استخدام راننده به همراه خودرو جهت سرویس مدارس تماس همه روزه: ١٤-٨ ٣٧٨٠٠٥١٤-٣٧٨١٤٩٨٤ ... 1393/08/28
تعدادی راننده با خودروی مدل بالا دوگانه سوز جهت کار در تاکسی تلفنی نیازمندیم ٠٩٣٧٢٣٧٩٩٢٣ ٣٦٢٦٧٥٦٠ ت ت م ... 1393/08/27
شرکت پنبه ریز تعدادی راننده با سابقه پخش + ویزیتور فعال ٣٢٣٣٧٣٦٤ ت ت م ... 1393/08/27
استخدام راننده به همراه خودرو جهت سرویس مدارس تماس همه روزه: ١٤-٨ ٣٧٨٠٠٥١٤-٣٧٨١٤٩٨٤ ... 1393/08/26
شرکت پنبه ریز تعدادی راننده با سابقه پخش + ویزیتور فعال ٣٢٣٣٧٣٦٤ ت ت م ... 1393/08/26
توجه توجه تعدادی راننده با اتومبیل پژو، سمند، L90، لیفان مگان، MVM استخدام حضوری : چهارراه نظر، میرفندرسکی ... 1393/08/26