پنجشنبه 08 مرداد 1394
مولای من ! جانم به فدایتان که تشنه لب به شهادت رسیدی ولی مشتاقان نور را سیراب عشق نمودی ...
دسته بندی ها
بنر
تازه های راننده - استخدام
راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت سرویس مدارس با تسهیلات ویژه ٥-٣٧٧٦٢٤٩٤ ٠٩١٣٣٦٩٤٩٧٤ ... 1394/05/08
نیاز به راننده پایه یک بازنشسته با سابقه کار جهت مینی بارشهری دردفترباربری ٠٩١٣٠٠٠١٦٧٧ ... 1394/05/08
نیاز به راننده پایه یک بازنشسته با سابقه کار جهت مینی بارشهری دردفترباربری ٠٩١٣٠٠٠١٦٧٧ ... 1394/05/07
به تعدادی راننده خانم و آقا با خودرو ترجیحا٢گانه سوز جهت همکاری در سرویس مدارس نیازمندیم ٣٢٣٤٩٩٩٤ ... 1394/05/07
راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت سرویس مدارس با تسهیلات ویژه ٥-٣٧٧٦٢٤٩٤ ٠٩١٣٣٦٩٤٩٧٤ ... 1394/05/06
به تعدادی راننده خانم و آقا با خودرو ترجیحا٢گانه سوز جهت همکاری در سرویس مدارس نیازمندیم ٣٢٣٤٩٩٩٤ ... 1394/05/05
راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت سرویس مدارس با تسهیلات ویژه ٥-٣٧٧٦٢٤٩٤ ٠٩١٣٣٦٩٤٩٧٤ ... 1394/05/04
تعدادی راننده بااتومبیل دوگانه سوز تمام وقت پاره وقت ٣٣٣٧١٠٠١ ٠٩١٣٣٠٦٤٩٨٨ ٠٩٣٠٨١٨٧٠٠٦ ... 1394/05/04
به تعدادی راننده خانم و آقا با خودرو ترجیحا٢گانه سوز جهت همکاری در سرویس مدارس نیازمندیم ٣٢٣٤٩٩٩٤ ... 1394/05/03
به تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا جهت تاکسی سرویس آبشار نیازمندیم ٠٩١٣٣٠٠٦٨٠٦ ... 1394/05/03