شنبه 30 فروردين 1393
بنام آن آموزگاری را که در یک نصف روز دانش‌آموزان عالم را همه دانا کند ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین بعد از آن با خونِ هفتاد و دو تن امضا کند
بنر
تازه های راننده - استخدام
نیازمند راننده پایه یک کار در سطح شهر با ماشین پادیسان ترجیحا محدوده زینبیه ٠٩١٣٢٠٧٧٦٠٩ ت ت م ... 1393/01/30
راننده آقا مجرب کار با بیل بکهو با حقوق توافقی نیازمندیم ٠٩١٣١٢٥٣٥٦٩ ت ت م ... 1393/01/30
تعدادی راننده ماهر لیفتراک نیازمندیم ٠٩١٣١٠٦٢١٠٩ ... 1393/01/30
آب معدنی آکوالایف نیازمند تعداد محدودی نیسان وانت و پیکان وانت با رننده جهت پخش ٠٩١٣١٦٨١١٥٤ ... 1393/01/28
تعدادی راننده با اتومبیل و منشی خانم ٢ تا ١١ شب محدوده ملک شهر ٠٩١٣٨٢٠١٢٠٠ ٤٣٥٧١٠٥ ت ت ا م ... 1393/01/28
تاکسی سرویس نصف جهان تعدادی راننده آقا و خانم با اتومبیل به صورت نیمه وقت نیازمندیم سپاهان شهر ٦٥١٣٦٠٠-٦٥١٢٦٠٠ ... 1393/01/28
راننده آقا مجرب کار با بیل بکهو با حقوق توافقی نیازمندیم ٠٩١٣١٢٥٣٥٦٩ ت ت م ... 1393/01/27
راننده پایه یک دارای گواهینامه ویژه جهت جرثقیل ١٠ تن ٠٩١٣١١٧٢٠٨٠ ت ت م ... 1393/01/27
تعدادی راننده با اتومبیل و منشی خانم ٢ تا ١١ شب محدوده ملک شهر ٠٩١٣٨٢٠١٢٠٠ ٤٣٥٧١٠٥ ت ت ا م ... 1393/01/26
تاکسی سرویس نصف جهان تعدادی راننده آقا و خانم با اتومبیل به صورت نیمه وقت نیازمندیم سپاهان شهر ٦٥١٣٦٠٠-٦٥١٢٦٠٠ ... 1393/01/26