پنجشنبه 07 خرداد 1394
مولای من ! جانم به فدایتان که تشنه لب به شهادت رسیدی ولی مشتاقان نور را سیراب عشق نمودی ...
دسته بندی ها
بنر
تازه های راننده - استخدام
استخدام راننده با تجربه با تریلی کفی ٠٩١٣١٠٧٢٥٢٨ ... 1394/03/07
به یک راننده با وانت دوگانه سوز ساعت کار ٩/١٥الی ١٥/٣٠ ٠٩٣٧٧٣٣٠٨٠٠ ... 1394/03/07
راننده با ماشین نیسان جهت پخش آب معدنی نیازمندیم ٠٩١٣٣٢٣٦٣١٣ ت ت م ... 1394/03/07
به تعدادی وانت پیکان مزدا و نیسان نیازمندیم محدوده دولت آباد ٠٩١٣٨٢٠٨٣٠٠ ٤٥٨٣٨٨٨٧ ... 1394/03/07
استخدام راننده ایسوزو «برون شهری » با کلیه مدارک کامل ٠٩١٣٣١١٢٧٨٧ ... 1394/03/07
راننده با ماشین نیسان جهت پخش آب معدنی نیازمندیم ٠٩١٣٣٢٣٦٣١٣ ت ت م ... 1394/03/05
به یک راننده پایه یک جهت کارروی تریلی کفی در معدن نیازمندیم ٠٩١٣٣٢٣٧٥٧٣ ... 1394/03/05
سمند، L90 ،تویوتا سوناتا، ون، هایس جهت کار درتاکسی سرویس هتل ٠٩٣٠١٦٦١٨١٨ ... 1394/03/05
به یک راننده با وانت دوگانه سوز ساعت کار ٩/١٥الی ١٥/٣٠ ٠٩٣٧٧٣٣٠٨٠٠ ... 1394/03/05
راننده با ماشین نیسان یا ایسوزو ٥ تن مسلط به مناطق استان اصفهان ٠٩١٣٤١٣٨٧٤٧ ... 1394/03/05