سه شنبه 08 مهر 1393
عاشوراى حسینى، كتاب سرخى بود كه «تفسیر ناب» آن از زبان امام سجاد تراوید
بنر
تازه های راننده - استخدام
به تعدادی راننده با خودرو های وانت پیکان نیسان، مزدا جهت دفتر حمل ونقل نیازمندیم ٣٢٦٦٢٥٦٣ ... 1393/07/07
حسابدار خانم حداقل تجربه ٣ سال خ آتشگاه ،روبروی بانک مسکن ،نبش کوچه ٤٢ ٣٧٧٣٤٩١٤ ... 1393/07/07
به تعدادی راننده با خودرو های وانت پیکان نیسان، مزدا جهت دفتر حمل ونقل نیازمندیم ٣٢٦٦٢٥٦٣ ... 1393/07/06
تاکسی سرویس نسیم تعدادی راننده خانم و آقا با اتومبیل مدل بالا ترجیحا ٢ گانه سوز ٣٤٤٨٩٦٢٢ ٠٩١٣٠٠٩٤٢٠٦ ... 1393/07/06
صنایع غذایی آرمیتا استخدام می کند راننده با تجربه پخش حقوق ثابت + پورسانت ١٦-٣٧٧٣٤٩١٤ ت ت ا م ... 1393/07/06
راننده با حداقل ١سال تجربه پخش موادغذایی خ آتشگاه روبروی بانک مسکن نبش ک ٤٢ ١٥-٣٧٧٣٤٩١٤ ... 1393/07/06
تعدادی راننده با خودروی ٢گانه سوز جهت تاکسی سرویس کمیسیون ١٥٪ محدوده ملک شهر ٠٩١٣٨٢٠١٢٠٠ ت ت م ... 1393/07/06
استخدام راننده به همراه خودرو جهت سرویس مدارس «تماس همه روزه١٤-٨» ٣٧٨٠٠٥١٤-٣٧٨١٤٩٨٤ ... 1393/07/06
راننده با اتومبیل ٢گانه سوز تمام وقت و پاره وقت کارکردبالا آژانس باران خ بعثت ٣٤٣٣٤٤٠٥ ... 1393/07/06
راننده به همراه خودرو جهت سرویس مدارس تماس همه روزه ١٤-٨ ٣٧٨٠٠٥١٤-٣٧٨١٤٩٨٤ ... 1393/07/06