يكشنبه 09 خرداد 1395
تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است . (کورش کبیر)
دسته بندی ها
بنر
تازه های راننده - استخدام
استخدام وانت با راننده مسلط به فروش موادغذایی جهت پخش گرم ٣٤٣٥٨٥٩١ ت ت ا م ... 1395/03/08
به تعدادی راننده با خودرو حداقل پژو و سمند بالای ٩٠ جهت کاردرآژانس محدوده مرداویج ٠٩١٣٤٠٥٠١٢٥ ... 1395/03/08
راننده سرویس آقا با ماشین سواری جهت سرویس کارخانه ٣ شیفت حقوق ٨٠٠ ٣٥٥٨٤٤٢٥ ٠٩١٣٥٧٠٠١٧٠ ت ت م ... 1395/03/08
تاکسی آرارات به تعدادی راننده با ماشین با گواهی نامه پایه ١ و ٢ و ب ٢ ٣٦٢٥٠٥٠٥ ت ت ا م ... 1395/03/08
راننده با خودرو ٩٠ به بالا با گواهینامه ب ٢ یا پایه ٢قدیم کاردر تاکسی س ت ٨تا١٣ و ١٨ تا ٢٣ ٠٩٣٥٨٨١٧٨٩١ ... 1395/03/08
به تعدادی راننده با خودرو حداقل پژو و سمند بالای ٩٠ جهت کاردرآژانس محدوده مرداویج ٠٩١٣٤٠٥٠١٢٥ ... 1395/03/06
فوری فوری تعدادی راننده با ماشین ترجیحا پژو و سمند ٠٩٣٠١٢٥٣٦٤٤ ٣٢٣٠٤٤٤٠ ... 1395/03/05
پخش میامی دعوت به همکاری راننده بانیسان یخچالدار ٠٩٣٩٦٠٤٢٧٠١ ت ت ا م ... 1395/03/05
راننده با خودرو مرتب و مدل ٩٠ به بالا خوش برخورد و با روابط عمومی بالا جهت پیگیری امور اداری، حداکثر سن ٣٥ سال حداقل دیپلم ح ... 1395/03/05
راننده با ماشین جهت کاردرتاکسی سرویس ٠٩٣٠١٦٦١٨١٨ ... 1395/03/05