جمعه 06 آذر 1394
صلی الله علیک یا أبا عبدالله ... با روضۀ حسین نفس تازه می کنم وقتی هوای شهر نفس گیر می شود
دسته بندی ها
بنر
تازه های راننده - استخدام
نیازمند راننده آقا بالای ٤٠ سال محدوده امام خمینی ملک شهر و رباط ت ت ا م ٠٩٣٦١٨٨٨٣٨٣ ... 1394/09/05
آقاجهت توزیع آگهی نامه در مناطق صنعتی با ماشین حقوق ٩٠٠+ ٢٠٠لیتربنزین + بیمه ٣٤٥٩٤٧٥٢ ... 1394/09/03
شرکت پخش ارمغان سلامت راننده با وانت جهت پخش و توزیع حقوق مزایای عالی+بیمه ٠٩١٣٥٣٤١٣٥٥ ... 1394/08/30
آقاجهت توزیع آگهی نامه در مناطق صنعتی با ماشین حقوق ٩٠٠+ ٢٠٠لیتربنزین + بیمه ٣٤٥٩٤٧٥٢ ... 1394/08/30
شرکت پخش ارمغان سلامت راننده با وانت جهت پخش و توزیع حقوق مزایای عالی+بیمه ٠٩١٣٥٣٤١٣٥٥ ... 1394/08/27
آقاجهت توزیع آگهی نامه در مناطق صنعتی با ماشین حقوق ٩٠٠+ ٢٠٠لیتربنزین + بیمه ٣٤٥٩٤٧٥٢ ... 1394/08/27
شرکت پخش ارمغان سلامت راننده با وانت جهت پخش و توزیع حقوق مزایای عالی+بیمه ٠٩١٣٥٣٤١٣٥٥ ... 1394/08/25
باربری سالار به تعدادی وانت، مزدا نیسان نیازمنداست ٠٩١٣٥٥٥٥٨٢٥ ... 1394/08/24
باربری سالار به تعدادی وانت، مزدا نیسان نیازمنداست ٠٩١٣٥٥٥٥٨٢٥ ... 1394/08/23
شرکت پخش ارمغان سلامت راننده با وانت جهت پخش و توزیع حقوق مزایای عالی+بیمه ٠٩١٣٥٣٤١٣٥٥ ... 1394/08/23