پنجشنبه 30 مرداد 1393
مولای من ! جانم به فدایتان که تشنه لب به شهادت رسیدی ولی مشتاقان نور را سیراب عشق نمودی ...
بنر
تازه های راننده - استخدام
تعدادی راننده با ماشین مدل بالا «دوگانه سوز» جهت تاکسی تلفنی ملک شهر ٣٤٣٥٧١٠٥ ٠٩١٣٨٢٠١٢٠٠ ... 1393/05/29
به تعدادی راننده با خودرو ترجیحا دوگانه سوز نیازمندیم با تسهیلات ویژه و بیمه ٣٦٦١٨٠٠٢ ... 1393/05/29
آژانس لاله نیازمند راننده با خودروی مدل بالا دوگانه سوز تمام وقت و نیمه وقت ٠٩١٣٢١٤٨١٨٣ ... 1393/05/29
تعدادی راننده با خودرو جهت سرویس مدارس ٧١-٣٤٤١٨٩٧٠ ... 1393/05/29
به تعدادی راننده وانت با خودرو جهت پخش لوازم آرایشی نیازمندیم ٣٧٧٧٦٤٣٣ ... 1393/05/28
به تعدادی راننده خانم و آقا به صورت نیمه وقت ترجیحا با ماشین دوگانه نیازمندیم ٣٦٥١٤٦٠٠ ... 1393/05/28
تاکسی تلفنی سینا نیازمند تعدادی راننده با خودروی سمند یا پژو محدوده مرق ٠٩١٣٢٠٢٢٦٨٤ ... 1393/05/28
تعدادی راننده با ماشین مدل بالا «دوگانه سوز» جهت تاکسی تلفنی ملک شهر ٣٤٣٥٧١٠٥ ٠٩١٣٨٢٠١٢٠٠ ... 1393/05/28
تعدادی راننده خانم و آقا با خودرو ترجیحا دوگانه سوز جهت انجام سرویس مدارس ٣٣٣٥٥٣٧٥ ت ت م ... 1393/05/28
تاکسی راه سبزسپاهان با توجه به زنگ خور بالا به تعدادی خودرو با راننده نیازمندیم ٣٥٨١٦٥٠٢ ٣٥٨١٦٥٠٠ ت ت م ... 1393/05/28