جمعه 13 شهریور 1394
صلی الله علیک یا أبا عبدالله ... با روضۀ حسین نفس تازه می کنم وقتی هوای شهر نفس گیر می شود
دسته بندی ها
بنر
تازه های راننده - استخدام
راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت سرویس مدارس با تسهیلات ویژه ٥-٣٧٧٦٢٤٩٤ ٠٩١٣٣٦٩٤٩٧٤ ... 1394/06/12
به تعدادی راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت سرویس مدارس با تسهیلات ویژه ١٤-٣٥٥٩٢٥١٣ ٠٩١٣٦٩٤٢٦٢٠ ... 1394/06/12
استخدام راننده پایه یک کاربا تریلی کفی ٠٩١٣١٠٧٢٥٢٨ ... 1394/06/12
راننده با خودرو پژو،تیبا درتاکسی تلفنی بادرآمدعالی +بیمه نیمه وقت وتمام وقت ٠٩١٣٣٢٨٩٣١١ ت ت م ... 1394/06/12
استخدام راننده پایه یک کاربا تریلی کفی ٠٩١٣١٠٧٢٥٢٨ ... 1394/06/11
راننده با خودرو پژو،تیبا درتاکسی تلفنی بادرآمدعالی +بیمه نیمه وقت وتمام وقت ٠٩١٣٣٢٨٩٣١١ ت ت م ... 1394/06/11
استخدام راننده پایه یک کاربا تریلی کفی ٠٩١٣١٠٧٢٥٢٨ ... 1394/06/10
به تعدادی راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت سرویس مدارس با تسهیلات ویژه ١٤-٣٥٥٩٢٥١٣ ٠٩١٣٦٩٤٢٦٢٠ ... 1394/06/10
راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت سرویس مدارس با تسهیلات ویژه ٥-٣٧٧٦٢٤٩٤ ٠٩١٣٣٦٩٤٩٧٤ ... 1394/06/10
استخدام راننده پایه یک کاربا تریلی کفی ٠٩١٣١٠٧٢٥٢٨ ... 1394/06/09