يكشنبه 30 آذر 1393
تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است . (کورش کبیر)
بنر
تازه های راننده - استخدام
تاکسی تلفنی شقایق به تعدادی راننده با خودرو مدل بالا ترجیحا دوگانه سوز نیازمندیم ٣٦٢٦٧٥٦٠ ٠٩٣٧٢٣٧٩٩٢٣ ... 1393/09/29
شرکت ماژ نیازمند راننده با نیسان جهت پخش مواد غذایی با حقوق ٢/٤٠٠ م ٣٢٢٦٤٢٢١ ... 1393/09/29
به تعدادی راننده پایه یک کمپرسی نیازمندیم ساعت مراجعه ١٨ الی ٢٠ خ رباط اول روبروی پمپ بنزین دی خاکبرداری افق ... 1393/09/29
به تعدادی راننده «بازنشسته فرهنگی یا نظامی» جهت کاردرتاکسی تلفنی نیازمندیم ٣٣٦٨١١٦٩ ٣٣٦٨٣٤٤٤ ... 1393/09/29
راننده با تجربه جهت جرثقیل خاور نیازمندیم ٠٩١٣١١٧٢٩٣٠ ت ت م ... 1393/09/24
به ١ نفر راننده پایه ٢ ١٠ ساله جهت کاربا خاور با حقوق و مزایای مکفی نیازمندیم ٣٧٤١٦٦٤٦ ... 1393/09/24
به تعدادی راننده با ماشین مدل بالا جهت تاکسی تلفنی محدوده شیخ صدوق ٠٩١٣٣٠٠٨٤٧١ ... 1393/09/24
به تعدادی راننده با ماشین مدل بالا جهت تاکسی تلفنی محدوده شیخ صدوق ٠٩١٣٣٠٠٨٤٧١ ... 1393/09/20
به ١ نفر راننده پایه ٢ ١٠ ساله جهت کاربا خاور با حقوق و مزایای مکفی نیازمندیم ٣٧٤١٦٦٤٦ ... 1393/09/20
راننده با تجربه جهت جرثقیل خاور نیازمندیم ٠٩١٣١١٧٢٩٣٠ ت ت م ... 1393/09/20