چهارشنبه 12 شهریور 1393
سعادت بشر در کوشش و عمل است.(استاد مطهری)
بنر
تازه های راننده - استخدام
راننده با حداقل ١سال تجربه پخش موادغذایی (آتشگاه) ١٥-٣٧٧٣٤٩١٤ ... 1393/06/11
تعدادی موتورسوار جوان جهت کاردرشرکت نیازمندیم ٣٧٧٦٢٩٨٧ ... 1393/06/11
تاکسی تلفنی سینا نیازمند تعدادی راننده با خودروی سمند یا پژو محدوده مرق ٠٩١٣٢٠٢٢٦٨٤ ... 1393/06/11
تعدادی راننده خانم و آقا با خودرو ترجیحا دوگانه سوز جهت انجام سرویس مدارس ٣٣٣٥٥٣٧٥ ت ت م ... 1393/06/11
به تعدادی راننده پایه یک و راننده لودر جهت کاردرمعدن نیازمندیم ٠٩١٣٢١١٢١١٠ ... 1393/06/11
راننده جهت پخش و کارپردازی ترجیحا با موتورسیکلت حقوق اداره کار +بیمه + تسهیلات ٣٢٣٠٢٩٦٩ ... 1393/06/11
نیازمند راننده لیفتراک به صورت شیفتی ٣٢٣٠٢٩٢٤ ... 1393/06/11
تعدادی راننده با اتومبیل جهت توزیع در شهرستانهای اطراف اصفهان نیازمندیم ٠٩١٠٣٧٨٠٩٠٠ ... 1393/06/10
راننده خانم و آقا با اتومبیل جهت سرویس مدارس « با تسهیلات ویژه» ٠٩١٣٣٦٩٤٩٧٤ ٥-٣٧٧٦٢٤٩٤ ... 1393/06/10
یک شرکت معتبر موادغذایی نیازمند بازاریاب و راننده با نیسان یخچالدار حقوق عالی ٣٦٢٥٨٧٥٧ ٣٦٢٥٨١٣٤ ... 1393/06/10