شنبه 03 آبان 1393
بنام آن آموزگاری را که در یک نصف روز دانش‌آموزان عالم را همه دانا کند ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین بعد از آن با خونِ هفتاد و دو تن امضا کند
بنر
تازه های فيش موبايل - خدمات موبايل
موردي يافت نشد